Expeditie: biodivers terrein versterkt sociale innovatie

Op expeditie bij de steenfabriek van Wienerberger zagen deelnemers van het Adaptatie Atelier hoe het samen monitoren van soorten op het terrein de betrokkenheid van medewerkers verder vergroot. Bij deze eerste live bijeenkomst op 23 maart leerde de groep vervolgens op bedrijventerrein Medel in Tiel hoe ‘organiserend vermogen’ biodiversiteit kan vergroten. In de middag brachten de deelnemers de stakeholders in kaart en werkten ze aan een stappenplan voor vergroening.

 

Ambassadeursprogramma voor biodiversiteit

Het biodiversiteitsbeleid van Wienerberger, een bedrijf dat bouwmaterialen produceert, heeft als doel om alle 200 productielocaties in Europa klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Er zijn diverse drijfveren voor het biodiversiteitsbeleid van Wienerberger, waaronder intrinsieke motivatie, de vraag vanuit de markt en wetgeving. Het bedrijf heeft ook een ambassadeursprogramma voor biodiversiteit opgezet wat zeer populair is bij medewerkers. Medewerkers die hieraan meedoen zetten hun kennis van vogels, bijen of andere soorten in door deze te monitoren rond het bedrijf. Al doende gaan medewerkers anders naar het terrein kijken, wat heeft geleid tot een plan om op het terrein een comfortabele en groene lunchplek te creëren. “De sociale innovatie is de grootste innovatie. Het samen aan biodiversiteit werken geeft veel energie en verbinding” zei Mark van Loon, Senior Vice President & Innovation bij Wienerberger AG. “Gemeenten kunnen biodiversiteit op bedrijfspercelen stimuleren door mee te denken bij vergunningverlening, te zorgen voor ander maaibeleid op de grenzen met de private percelen en groepsinkoop te organiseren.” vulde Rena de Mey, Project Manager Biodiversiteit, Wienerberger AG aan.

Co-creëren

Belangrijke les van deze dag was dat de sociale innovatie de belangrijkste innovatie is. Bedrijven kunnen veel energie losmaken door met medewerkers te co-creëren en door samen met hen plannen te maken over het vergroenen van het terrein. Dit heeft ook positieve effecten op de medewerkersbetrokkenheid.

Over het Adaptatie Atelier

In de zomer van 2022 zijn we het Adaptatie Atelier gestart samen met de gemeenten Enschede, Harderwijk, Uitgeest en Antwerpen omdat we samen sneller stappen kunnen zetten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. We richten ons met de eerste werkgroep op de bedrijventerreinen. De komende periode starten er werkgroepen rond woningcorporaties en woningeigenaren.

Binnen het Adaptie Atelier komen de belanghebbende spelers bij elkaar om al doende samen stappen te ontwikkelen. Dat betekent dat we naast gemeenten, waterschappen en provincies ook de private eigenaren betrekken. Ook is er contact met financiële instellingen. Zij hebben ondernemers en woningeigenaren als klant en zoeken naar manieren om klimaatadaptatie te faciliteren. Vanuit het Adaptatie Atelier zoeken partijen samen naar oplossingen die het voor bedrijventerreinen, ondernemers en woningeigenaren mogelijk en aantrekkelijk maken om klimaatadaptieve maatregelen te nemen en tegelijkertijd de biodiversiteit te versterken.

Lees het Voorstel Adaptatie Atelier en neem contact op als je een bijeenkomst vrijblijvend wilt aansluiten als introducee door te mailen naar info@nextgreen.nl.