Nationaal Daken Plan: online kick-off en werksessies speerpunten

14 mei 2020: Online kick-off met ruim 50 partners en bestuursoverdracht van Green Deal Groene Daken naar Nationaal Daken Plan

Online kick-off en bestuursoverdracht 

Samen met ruim 50 partners beleefden we op 14 mei een feestelijke en online kick-off van het Nationaal Daken Plan (NDP)! Een fysieke bijeenkomst zat er vanwege coronatijd even niet in, maar vrijwel alle partners waren aanwezig tijdens de online kick-off! Het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2024 werd gepresenteerd door het nieuwe bestuur van het NDP met focus op de 4 speerpunten waarmee de NDP-partners gezamenlijk het dakenlandschap willen vergroenen en tegelijkertijd inzetten voor andere duurzame doelen, zoals verkoeling, isolatie, opvang van water (bij piekbuien), energie-opwekking, toename van biodiversiteit, extra groene gebruiksruimte in een steeds vollere stad. Een dak kan zoveel meer zijn dan ‘alleen een dak boven je hoofd’!

Speerpunten van het NDP 

De inmiddels 56 partners van het Nationaal Daken Plan gaan zich de komende jaren samen inzetten voor een toename van dit soort multifunctionele daken (MFD). Daarvoor gaan zij in verschillende werkgroepen aan de slag met de 4 speerpunten uit het NDP:

 • Speerpunt 1. Verbreding van Mindset:
  Doel: Bewustwording vergroten van de multifunctionele mogelijkheden van platte daken.
 • Speerpunt 2. Verankering in beleid: regionaal en lokaal (en landelijk)
  Doel: Gemeenten, waterschappen en provincies verankeren multifunctionele daken in hun beleid; we pakken knelpunten in landelijk beleid zo effectief mogelijk aan.
 • Speerpunt 3: Stimulerende Businesscases:
  Doel: Dakeigenaren, beslissers en andere stakeholders gebruiken stimulerende financieringsmodellen voor de financiering van multifunctionele daken.
 • Speerpunt 4: Bekwame vakmensen
  Doel: Het aantal opgeleide vakmensen dat bij kan en wil dragen aan het realiseren van multifunctionele daken groeit.

Aan de slag met de speerpunten en werkgroepen! 

Op 28 mei kwamen de NDP-partners opnieuw online bij elkaar, nu in kleinere groepen per speerpunt. Zij werkten samen de concrete doelstellingen verder uit en bespraken de gewenste producten per speerpunt. Daarnaast gaven de partners aan op welke wijze zij concreet gaan bijdragen aan deze producten en de benodigde acties. De inspiratie en synergie tijdens deze online werksessies belooft veel moois voor de toekomst van het dakenlandschap in Nederland!

NextGreen voert samen met Stroom en Onderstroom (Carleen Mesters) het procesmanagement van het Nationaal Daken Plan. We kijken ernaar uit om de partners van het NDP te begeleiden bij de verdere uitwerking via de werkgroepen en het inhoudelijk invulling geven aan de speerpunten. Met scherp op het vizier het uiteindelijke doel: méér multifunctionele daken in Nederland met positieve impact voor het klimaat, duurzame-energie, biodiversiteit en gezondheid!

Voor meer informatie over dit project en overzicht van de partners en mogelijkheid om aan te sluiten bij dit project: zie projectpagina Nationaal Daken Plan.