Artikelen door Anne-Marie Bor

Celebrate Diversity

‘Celebrate Diversity’, een basisprincipe voor robuustheid en veerkracht in de natuur, inspireert mij sinds ik het derde ontwerpprincipe van Cradle2Cradle […]

Gezamenlijk beslismodel

Interviews en bijeenkomst met deskundigen van gemeente Amsterdam, Waternet en bouworganisaties voor het borgen van klimaatadaptatie met publiek-private instrumenten. Zoals […]

Phase 2 Green Roofs

April 14th, Signing Green Deal Green Roofs phase2 at the Innovation Expo

Fase 2 Groene Daken

14 april 2016, Ondertekening  Green Deal Groene Daken fase 2 bij Innovation Expo

Report: GD Green Roofs

January 2016, Five revenue models developed for Green Deal Green Roofs.  

Rapport GD Groene Daken

Januari 2016, Vijf verdienconcepten ontwikkeld binnen fase 1 Green Deal Groene Daken. Maatschappelijk verdienen met groene daken

Next steps in Natural Capital

January 2016, Overview of next  steps based on dialogue on natural capital. Natural Capital: an appealing perspective  

Vervolgstappen Natuurlijk Kapitaal

Januari 2016, Zicht op gezamenlijke vervolgstappen door dialoog natuurlijk kapitaal. Natuurlijk Kapitaal: een wenkend perspectief

Green Bonds & ecorestoration

December 2015, Samenvatting achtste bijeenkomst CoP Financial institutions & Natural Capital. Green Bonds & ecorestoration

Finance als enabler

27 oktober 2015, Presentatie CoP Financial institutions & Natural Capital bij het Europese B@B platform (slide 21-26).