Artikelen door Anne-Marie Bor

Booklet Business and Biodiversity

November 2014, an ecosystem perspective enabled business to develop new product ideas, profit models and coalition partners. Insights and stories […]

Publicatie Bedrijven en Biodiversiteit

November 2014, Ecosysteembril geeft bedrijven zicht op nieuwe producten, verdienmodel en coalitiepartners. Inzichten en praktijkverhalen van CoP Bedrijven en Biodiversiteit. Bedrijven […]