Webinars ‘SBT’s voor Biodiversiteit’

Toonaangevende bedrijven, financiële instellingen en wetenschappers verdiepten zich in een serie webinars samen in de ontwikkeling van Science Based Targets voor biodiversiteit. Tijdens de EU Business & Nature Summit in 2019 besloten deelnemers van de EU Finance@Biodiversity Community om verder samen te werken aan het behoud en herstel van biodiversiteit en natuur via hun financierings- en investeringsactiviteiten. Eind maart zouden ze met business koploper bedrijven en wetenschappers bij elkaar komen rond ‘Science-Based Targets (SBT) voor biodiversiteit’.

Deze bijeenkomst in Brussel kon geen doorgang vinden, maar is – mede door de faciliterende rol van NextGreen – omgebouwd tot een verdiepende webinar-serie ‘Science-based targets for biodiversity: state of play and finance & business perspectives’. Deze serie van 3 webinars werd georganiseerd door het EU Business and Biodiversity Platform team (waar de Finance@Biodiversity Community onderdeel van is) in samenwerking met UNEP-WCMC en het SBT Network. In de online omgeving verdiepten wetenschappers, bedrijven en financiële instellingen zich in Planetary Boundaries en de Safe Operating Space. Hoe verbind je de footprint van de waarde ketens van een bedrijf met de lokale druk op grondwater? En welke data kun je gebruiken over de lokale gezondheid van ecosystemen en de impact die je daar op hebt via landgebruik en emissies?

Webinar 1: Stand van zaken SBT’s voor biodiversiteit
Tijdens het eerste webinar is de balans opgemaakt van de stand van zaken en kwamen de praktijkervaringen en vraag van Alpro en Axa Investment Managers voor het opzetten van Science Based Targets (SBT) voor biodiversiteit aan de orde. Ter voorbereiding is voor en door de deelnemers en wetenschappelijke experts een overzicht samengesteld van SBT-initiatieven en verschillende commitments voor natuur en biodiversiteit uit en voor de private sector.

Webinar 2: ‘Allocation’ – toewijzingsmethoden
Het tweede webinar richtte zich op de vraag hoe de inspanningen van de verschillende actoren van de maatschappij kunnen worden aangewend om ‘global goals’ op het gebied van biodiversiteit te bereiken. Dit webinar gaf een overzicht van bestaande wetenschappelijke methoden om wereldwijde biodiversiteitsdoelen te vertalen in bruikbare doelen voor landen en bedrijven. Na inleidende presentaties van onder andere Schneider Electric en CDC Biodiversité, deelden de deelnemers in break-out sessies hun inzichten en ervaringen. Ze bespraken de verschillende toewijzingsmethoden en de mate waarin ze in de bedrijfspraktijk en waardeketens zijn toe te passen.

Webinar 3: Meetbaarheid en huidige praktijk
In het derde en laatste webinar van deze serie lag de focus op bottom-up benaderingen zoals het werk van Friesland Campina en ASN Bank die SBT voor biodiversiteit willen inzetten. Belangrijke uitdagingen, zoals het definiëren van de ‘Safe Operating Space’ en het toewijzen van het aandeel van bedrijven, werden besproken. Het webinar onderzocht ook hoe top-downbenaderingen kunnen bijdragen aan het oplossen hiervan. Ook dit derde en laatste webinar had een interactief karakter en deelnemers deelden in 3 verschillende online break-out sessie hun ervaringen en vragen.

De opnames, slides, samenvattingen en het overzicht van SBT-initiatieven van deze webinar-serie is te vinden op de webinar-pagina ‘Webinar series on Science-based targets for biodiversity’.

Meer weten of betrokken raken bij deze ontwikkeling? Neem contact met ons op.

Lees hier over hoe NextGreen andere transitieprocessen ondersteunt met online samenwerken