Dakenvisie gemeente Utrecht

Foto: Jan Knoop

Gemeente Utrecht heeft NextGreen gevraagd om hen te begeleiden bij het opstellen van een dakenvisie in 2021. Met ‘Geen dak onbenut’ in 2050 als streven werkt de gemeente aan een ‘Duurzame Daken Ambitie’. Vertrekkend vanuit de verschillende beleidsdoelstellingen, moet er een concrete ambitie komen voor de duurzame inrichting van het dakenlandschap. Op basis van interne overeenstemming en het betrekken van de verschillende stakeholders in de stad wordt gekeken hoe en waar de nieuwe energiedaken, groenblauwe daken, natuurdaken en combinatiedaken het beste kunnen bijdragen aan het verminderen van hittestress en wateroverlast, en tegelijkertijd bijdragen aan biodiversiteit en energieproductie. Verder moet het ambitiedocument ook handvatten bieden voor de gezamenlijke uitvoering, zoals het vormgeven van de mix aan beleidsinstrumenten en vernieuwende manieren voor financiering.

Lees meer op de projectpagina Dakenvisie Utrecht.