Model voor beslisondersteuning

Daktuin Maandag Rotterdam Blaak. Ontwerp en aanleg: Boekel Tuin en Landschap

Om gemeenten en waterschappen te helpen bij het bepalen van hun beleidsmix om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren, maakt de werkgroep beslisondersteuning een raamwerk.

Het aantal beleidsinstrumenten dat gemeenten of waterschappen kunnen inzetten om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren is groot. Het aantal digitale tools die de keuze tussen deze instrumenten moeten vergemakkelijken, is zelfs nog groter. Daarom werkt de werkgroep beslisondersteuning aan een overkoepelend raamwerk waarin deze tools op een gestructureerde manier bij elkaar worden gebracht.

NextGreen begeleidt de werkgroep beslisondersteuning binnen de Alliantie Financiële Prikkels samen met Stroom en Onderstroom. Het afgelopen jaren ontwikkelden de werkgroepleden verschillende beslisbomen, rekenmodellen en andere hulpmiddelen. In de afronding van het werk van de Alliantie in het komende halfjaar, brengen we de bestaande en nieuw-ontwikkelde beslisondersteunende tools bij elkaar in één overkoepelend raamwerk dat uit vier stappen bestaat. Deze stappen beginnen breed en zoomen steeds verder in op het onderwerp van de Alliantie: financiële prikkels voor het stimuleren van klimaatadaptatie op privaat terrein.

  1. Doelen voor klimaatadaptatie bepalen
  2. Gewenste (fysieke) maatregelen bepalen publiek en privaat terrein
  3. Instrumentenmix bepalen voor klimaatadaptatie op privaat terrein
  4. Financiële prikkels en bijbehorende communicatie uitwerken

Dit raamwerk beoogt gemeenteambtenaren, raadsleden en bestuurders te ondersteunen met overzicht in de hulpmiddelen, rekenmodellen, beslisbomen en andere tools die bij iedere stap in het beleidsproces beschikbaar zijn. Op basis van input uit de online werkgroepbijeenkomsten ontwikkelde NextGreen een eerste concept van dit raamwerk. Op basis van gesprekken met de individuele leden werken we aan een volgend concept dat in februari wordt besproken. Uiterlijk midden volgend jaar brengt de werkgroep het raamwerk en de individuele tools naar buiten.

Lees meer over de Kennisdag van 10 december waar we het raamwerk presenteerden.

Lees meer over dit project op de projectpagina Alliantie Financiële Prikkels.