Guidance Biodiversiteit voor financiële sector

Samen met financiële instellingen en de Horde Advies maakte NextGreen een Guidance bij de Finance for Biodiversity Pledge. De Finance@Biodiversity Community die deze Pledge initieerde, had behoefte aan een overzicht van ontwikkelingen en bronnen. Het overzicht gaat kort in op de risico’s en kansen voor financiële instellingen op het gebied van biodiversiteit en geeft een toelichting per commitment. De Pledge ondertekenaars committeren zich aan Samenwerking, Engagement, Impact assessment, het stellen van Doelen en Rapportage over hun bijdrage aan biodiversiteit, uiterlijk in 2024.

Als aanvulling op het Guidance document werkt de groep nu aan een uitgebreider overzicht van de meetmethoden die op dit moment beschikbaar zijn, samen met case studies. Financiële instellingen willen de impact die hun investeringen op biodiversiteit hebben op een accurate en kostenefficiënte manier in kaart brengen om zo het verlies aan biodiversiteit te kunnen verminderen en richting herstel te bewegen. Eerder verschenen al soortgelijke overzichten van meetmethoden die gericht waren op het bedrijfsleven. Financiële instellingen werken echter op een ander schaalniveau waardoor meetmethoden die door bedrijven worden gebruikt voor hen niet altijd goed toe te passen zijn.

Het overzicht van meetmethoden wordt in januari verwacht.

Lees meer over de Pledge en het Guidance document.

Lees meer over de EU Finance@Biodiversity Community.