NextGreen ondertekent Green Recovery statement

Samen met ruim 250 bedrijven heeft NextGreen het Green Recovery Statement getekend dat vandaag officieel is overhandigd aan het kabinet. Gezamenlijk pleiten we ervoor om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen en pleiten we daarmee voor een groen en sociaal herstel.

Het Green Recovery Statement is een gezamenlijke oproep uit het bedrijfsleven aan de Nederlandse overheid om duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt te nemen voor de herstelplannen in Nederland en Europa. Juist nú met het oog op bespreking van de EU Green Deal / Green Recovery in de Europese Raad vandaag (19 juni 2020).

NextGreen ondertekende het Green Recovery Statement met de quote:

“De tijd is rijp om de grote verandering waar we voor staan gezamenlijk te versnellen, bedrijven en overheden, finance en NGOs. Met de duurzame werelddoelen op het vizier samen de economische sleutelprocessen veranderen. Met meer duurzaam inkopen, beprijzen, financieren, belastingen en advertentiebeleid bouwen we aan veerkracht voor volgende crisissen.”

 

De DSGC (Dutch Sustainable Growth Coalition) is dit initiatief gestart en werkt hierin samen met MVO Nederland, NVB, Global Compact Nederland en SDG Nederland.

Als een van de koplopers van MVO Nederland steunt NextGreen dit initiatief uiteraard. We hopen dat dit één van die belangrijke momenten wordt waarop we niet blijven hangen in de oude economie, maar een essentiële stap voorwaarts zetten richting de nieuwe economie.

Klik op het plaatje voor de download en Nederlandse vertaling van het Green Recovery Business statement.

 

[bron: website DSGC]