Inventarisatie financiële sector en klimaatadaptatie van start

De komende maanden werkt NextGreen – in opdracht van het Samen Klimaatbestendig – aan een inventarisatie van initiatieven die momenteel spelen op het gebied van klimaatrisico’s en klimaatbestendigheid binnen de financiële sector. Het doel is om te komen tot een helder overzicht met de huidige ontwikkelingen en te inventariseren welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen ontwikkelen richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven om hun beleid en projecten (verder) klimaatadaptief in te steken.

Voor de wisselwerking tussen financiële instellingen en gemeenten en waterschappen is de uitwerking van een ‘gezamenlijke taal’ van belang. Het maakt hun gesprek rond klimaatbestendige inrichting effectiever richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven, en het geeft sneller zicht op gezamenlijke oplossingen.

Inmiddels hebben we al een mooie lijst met organisaties en contactpersonen die we binnenkort gaan interviewen voor deze inventarisatie en verschillende rapporten en bronnen om te raadplegen.

Breng je kennis en ideeën in voor deze inventarisatie of informeer ons over een organisatie of onderzoek dat écht niet mag ontbreken in dit onderzoek

door een mail te sturen aan Anne-Marie Bor of Adrieke de Kraker van NextGreen.

Lees meer over deze inventarisatie op de projectpagina Verkenning financiële sector en klimaatadaptatie.