Expedities Natuurlijk Kapitaal (2018)

VBDO


Natuurlijk kapitaal in de gebouwde omgeving, wat speelt er en welke invloed hebben bedrijven en financiële instellingen? Hoe gaan koplopers om met landschapsaantasting bij de winning van grondstoffen en welke rol speelt een bank daarbij? Tijdens de expeditie die de VBDO, CREM en NextGreen op dinsdag 23 januari organiseerden gingen we in op deze thema’s. Op en in het CIRCL gebouw in Amsterdam zagen we wat klimaatbestendig bouwen betekent, en hoe je tegelijkertijd de lokale biodiversiteit versterkt. ABN AMRO, Van Nieuwpoort Groep, Dekker Grondstoffen en Heijmans namen ons mee in hun strategieën en ervaringen. De expeditie deelnemers nodigden we uit om hun uitdagingen en inzichten te delen, een expert panel dacht mee over routes richting kansen en oplossingen.

Deze expeditie is de eerste in een reeks. Zij sluit aan op andere finance en business-trajecten waarin NextGreen, VBDO en CREM werken aan natuurlijk kapitaal. Deze expedities organiseren we in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deelnemers

  • Finance: Leden van Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), Leden van EU Community of Practice Finance@Biodiversity en leden van eerdere Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital
  • Business: Partners van MVO Nederland en het koplopernetwerk
  • Experts: AT Osborne, Natural Capital Coalition, CSR Netherlands, IUCN NL

Doelen

  • Verkennen en verdiepen van natuurlijk kapitaal risico’s en kansen
  • Versterken netwerk business en finance
  • Versnellen transitie finance en natuurlijk kapitaal

Rol en activiteiten NextGreen

Mede organiseren en co-faciliteren expedities | Whitepaper opstellen
Samen met VBDO en CREM