COP15: belangrijk akkoord gesloten voor behoud en herstel biodiversiteit

Anne-Marie Bor van NextGreen kijkt met een positief gevoel terug op de Biodiversiteitstop in Montreal. Zij nam vanuit haar coördinerende rol in de Finance for Biodiversity Foundation deel aan de COP15 in Canada, met collega’s Anita de Horde en Natacha Boric en een delegatie van 26 internationale financiële instellingen. Op de top spraken de 190+ overheden af om uiterlijk in 2030 30 procent van het land en de zeeën te beschermen als natuurgebied.

Natuurverlies stoppen

Er zijn belangrijke stappen voor het behoud en herstel van de wereldwijde biodiversiteit gezet. Overheden zijn het op de Biodiversiteitstop ook eens geworden over het afstemmen van private en publieke financiële stromen op de doelen en targets van het Global Biodiversity Framework. Dit betekent dat investeringen en financiële activiteiten door overheden en de financiële sector het natuurverlies in 2030 moeten stoppen en terugdraaien.

Impact natuur beoordelen

Daarnaast is private financiering opgenomen als een van de oplossingen om de financieringskloof op het gebied van natuur te financieren. Ook moeten overheden ervoor zorgen dat grote en internationale bedrijven en financiële instellingen hun impact en afhankelijkheid van de natuur inzichtelijk maken en hierover rapporteren.

Grote mijlpaal

En dat is een grote mijlpaal, zegt Anne-Marie. “Dit is goed nieuws voor financiële instellingen die informatie over impact op en afhankelijkheid van natuur nodig hebben van de bedrijven waarin ze investeren. Dit om hun financiële stromen beter af te stemmen op de biodiversiteitsdoelen en -taakstellingen.”

Betrokkenheid financiële instellingen

Via de Finance for Biodiversity Pledge en Foundation waren er 26 financiële instellingen op de biodiversiteitstop, de grootste financiële sector vertegenwoordiging ooit bij een UN CBD COP. Naast het vooruitstrevende advocacy werk richting de onderhandelaars, lanceerden we ook het Nature Action 100 corporate engagement programma samen met partners en de Launching Investor Group. En onze Impact Assessment werkgroep lanceerde de ‘Act now! The why and how of biodiversity integration by financial institutions’ gids voor het integreren van biodiversiteit in financiële producten en activiteiten.

 

Lees meer over het biodiversiteitsakkoord en de reactie van de Finance for Biodiversity Foundation

Lees meer over onze activiteiten op COP15 en het reisverslag