Update rapport financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Met het recente beeldverhaal ‘Finance en klimaatadaptatie’ vonden we het tijd om onze eerdere inventarisatie ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ uit 2018 bij te werken. We hebben de weblinks weer kloppend gemaakt en voegden enkele nieuwe voorbeelden toe. Naast de aanleiding van de publicatie van het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken – welke rol spelen financiële instellingen?’ waarin we naar het inventarisatierapport financiële prikkels verwijzen, blijkt ook het aanstaande model beslisondersteuning financiële prikkels voor overheden baat te hebben bij een update.

Eén van de nieuwe voorbeelden die we opnamen, is de innovatieve Klimaatpremie die de stad Antwerpen dit voorjaar lanceerde. Met deze subsidieregeling worden inwoners, bedrijven en organisaties gestimuleerd om hun daken te vergroenen, tuinen en andere verharde gebieden te ontharden en regenwater te hergebruiken of te laten infiltreren. Het unieke aan het model in Antwerpen is dat je, bovenop de basispremie, extra subsidie krijgt voor het realiseren van extra waterberging en het faciliteren van biodiversiteit. Zo wordt het stapelen van functies gestimuleerd.

Verder zagen we dat de groene leges, die in 2018 als eerste in de gemeente Enschede werden ingevoerd, inmiddels op meerdere plaatsen van kracht zijn.

Download de bijgewerkte versie van de inventarisatie Financiële Prikkels voor Klimaatadaptatie

Lees meer over de Alliantie Financiële Prikkels op de projectpagina Vergroenen belastingen

Lees meer over het beeldverhaal ‘Finance en klimaatadaptatie’ op de projectpagina Verkenning klimaatadaptatie financiële sector