Nieuwe stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’

Zes maanden na de lancering van de Finance for Biodiversity Pledge is de Stichting ‘Finance for Biodiversity Foundation’ opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de oproep tot actie en de samenwerking tussen ondertekenaars van de Pledge te ondersteunen. Het doel van de oproep aan overheden en samenwerking is om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit uiterlijk in 2030 om te buigen naar herstel. De nieuwe stichting wil de samenwerking rondom de commitments in de Pledge versnellen.

We starten met werkgroepen rondom Impact assessment, Engagement met bedrijven en Advocacy richting overheden. Volgend jaar volgen aanvullende werkgroepen rondom positieve impact en het stellen van doelen. Ook richten we twee comités in die gaan werken aan de uitbreiding van het aantal ondertekenaars van de Pledge en aan het rapporteren van de voortgang. Iedere werkgroep onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden met andere initiatieven die aan dezelfde doelen werken. Door te verbinden met bestaande netwerken en expertise willen we de versnelling bewerkstellingen. De stichting richt verder een Raad van Advies op die op strategisch niveau over de samenwerking adviseert.

Neem contact op via info@financeforbiodiversity.org voor meer informatie, of om lid te worden.

Lees meer op de projectpagina Finance for Biodiversity Pledge.