Kwartiermaker financiële sector

Sinds januari 2021 werkt Anne-Marie een dagdeel per week als kwartiermaker financiële sector binnen Samen Klimaatbestendig. Binnen dit netwerk voor en door professionele ‘Klimaatwerkers’ pakt Anne-Marie klimaatadaptatie-vraagstukken op met financiële instellingen en hun koepelorganisaties. Dit bouwt verder op de eerdere analyse Finance en Klimaatadaptatie. Een van de eerste acties is het organiseren van een lunchlezing op 13 september van 12:00 tot 13:00 uur.

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe en hypotheekvertrekkers en woningeigenaren lopen risico op waardeverlies van woningen. Inmiddels is klimaatadaptatie ook onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie.

Uit de eerdere analyse die NextGreen over finance en klimaatadaptatie maakte, kwam naar voren dat er kansen liggen om de samenwerking tussen de financiële sector en overheden te verbeteren. Lokale overheden zijn op zoek naar aansluiting met de financiële sector vanuit hun belang bij gebiedsontwikkeling en bestaand vastgoed, maar weten niet wie te betrekken en op welk schaalniveau. En andersom, zoeken financiële instellingen soms naar gemeentelijke contactpersonen rond stedelijk waterbeheer om inzicht te krijgen in gebiedsplannen die van invloed zijn op de klimaatbestendigheid van beleggingen.

Als kwartiermaker financiële sector verbindt Anne-Marie dit soort ad hoc vragen vanuit financiële instellingen en decentrale overheden door naar de relevante contactpersonen. Daarnaast levert ze input voor de kennissessies die Samen Klimaatbestendig met overheden, gebiedsontwikkeling, woningcorporaties en bedrijventerreinen organiseert – zeker wanneer het thema financiering op de agenda staat. Waar mogelijk nodigt ze gericht banken, verzekeraars en beleggers uit voor kruisbestuiving. Door regelmatig contact te onderhouden met overheden en samenwerkingsverbanden binnen de financiële sector, verkent Anne-Marie ook mogelijkheden om een meer structurele verbinding te realiseren tussen overheden en de financiële sector op het gebied van klimaatadaptatie.

Anne-Marie over haar rol:

“Als verbinder zet ik mij in voor het versnellen van duurzaamheidstransities. Ik focus me vooral op de noodzakelijke samenwerking binnen en tussen financiële instellingen en overheden. Het is mijn missie om deze werelden bij elkaar te brengen, gezamenlijke kansen te ontdekken, en deze te benutten voor een toekomstbestendige inrichting.”

Heb je een vraag over het betrekken van financiële instellingen bij een klimaatbestendige inrichting? Of werk je bij een financiële instelling en ben je op zoek naar klimaatprofessionals binnen gemeenten, waterschappen en provincies? Mail naar anne-marie@samenklimaatbestendig.nl.

Je kunt Anne-Marie ook een mailtje sturen als je de lunchlezing niet wilt missen. Dan sturen we een uitnodiging zodra de registratie geopend is.

Lees meer op de projectpagina Analyse financiële sector en klimaatadaptatie