Financiering klimaatadaptatie – Toelichting onderzoek en 15 financiële instrumenten_NextGreen