Dialoog voor gezamenlijke oplossingen

‘Alleen samen’, het klinkt inmiddels al te bekend, toch is het de enige toekomstbestendige weg om crises het hoofd te bieden. Binnen NextGreen werken we daarom graag met de dialoog zoals de Joodse filosoof Martin Buber deze aanreikt.

Voor Buber is gelijkwaardigheid in relaties een essentiële basis voor een vruchtbare samenwerking. Een kernwoord bij hem is de dialoog. In een dialoog zijn spreken en luisteren met elkaar in balans en is er aandacht voor woord en wederwoord. In dit samenspel ontstaat verbinding met diepere bronnen van de gesprekspartners. Wijsheid die verborgen lag, kan ontdekt worden in het samen spreken en luisteren. In de tussenruimte van het samen zoeken naar antwoorden komt creativiteit los en ontstaan inzichten waarop samen verder gebouwd kan worden. Zo wordt 1 + 1 samen 3.

De vorm van de dialoog bracht ons in twintig gesprekken tot een helder beeldverhaal rond Finance en klimaatadaptatie. Ook de sessies met finance-deelnemers leverde mooie inzichten op voor het structureren van huidige meetmethoden voor biodiversiteit.

Luisteren, echt aandachtig luisteren, nodigt de ander uit om ook naar zichzelf te luisteren. In de dialoog is er een bewustzijn van wederzijdse afhankelijkheid: samen komen we verder dan alleen. Een inzicht dat gezamenlijk ontdekt wordt, wordt meestal ook in de uitvoering gezamenlijk gedragen.

In het tot een oplossing brengen van vraagstukken zijn we afhankelijk van de gezamenlijkheid. De basis daarvoor is de verbondenheid tussen mensen en van mensen met de aarde. Als het om duurzaamheid gaat, is er het besef dat de toekomst van mens en aarde nauw met elkaar verbonden zijn. De geschiedenis van de natuur is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de mens. De klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit zijn daarvan de meest indringende en dringende bewijzen.

Buber zegt in een bekende uitspraak van hem:

Ik heb geen leer. Ik laat alleen iets zien.

Ik laat werkelijkheid zien, ik laat iets aan de werkelijkheid zien, wat niet of te weinig gezien is. Ik neem de mens, die mij aanhoort, bij de hand en breng die bij het venster.

Ik duw het venster open en wijs naar buiten.

Ik heb geen leer, maar ik voer een gesprek

 

Lees meer over onze inspiratiebronnen