Finance gids over meten van biodiversiteit

Samen met de EU Finance@Biodiversity Community en de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge hebben we een overzicht van meetmethoden voor biodiversiteit gemaakt voor financiële instellingen. Het wereldwijde verlies van biodiversiteit wordt steeds urgenter, en daarom zijn financiële instellingen op zoek naar manieren om voor hun investeringen hun impact op, en afhankelijkheid van, biodiversiteit te kwantificeren. De Guide on biodiversity measurement approaches geeft een beknopt overzicht van de meetmethoden die momenteel in gebruik en in ontwikkeling zijn. De gids wordt op 1 April, 14-15u, gepresenteerd in een webinar.

De behoefte aan dit overzicht kwam naar voren in gesprekken met de ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge. Zij zochten naar ondersteuning bij de implementatie van hun derde commitment – Assessing Impact. Het overzicht van meetmethoden is een uitbreiding op het hoofdstuk Assessing impact in het meer algemene Guidance document bij de Pledge. Ook binnen de Finance@Biodiversity Community (onderdeel van het EU Business@Biodiversity Platform), leefde de behoefte aan een overzicht van meetmethoden voor biodiversiteit dat specifiek gericht is op financiële instellingen. Zodoende ontwikkelden we de opzet van de gids in samenwerking met de banken, beleggers, verzekeraars en impact funds die actief zijn in de F@B Community en/of als ondertekenaars van de Pledge.

Door de Workstream Methods van het EU B@B Platform bij het werk te betrekken, is onze gids in lijn met de rapportenserie Assessment of biodiversity measurement approaches. Deze rapportenserie is gericht op zowel bedrijven als financiële instellingen en geeft gedetailleerde informatie over het kiezen van een meetmethode en metric voor biodiversiteit. De nieuwe gids kan gezien worden als een overzicht van de meetmethoden die het meest relevant zijn voor financiële instellingen. Het biedt een eerste ingang voor financiële instellingen die geïnteresseerd zijn in het meten van biodiversiteit. In 2022 willen we een geactualiseerde versie van de Guide on biodiversity measurement approaches publiceren.

Meld je aan voor het webinar op 1 april.

Download de Guide on biodiversity measurement approaches.

Lees meer op de projectpagina van de Finance for Biodiversity Pledge en in het Guidance document van de Pledge.

Lees meer op de projectpagina van de EU Finance@Biodiversity Community, het EU Business@Biodiversity Platform en de Workstream Methods rapporten-serie.