Adaptatie Atelier in gesprek met ondernemers en parkmanagers

Klimaatadaptatie op privaat terrein, dat is alleen te realiseren door samen te werken met de private spelers. Op 23 maart gaan we het gesprek aan op een bedrijventerrein in Tiel en op een productielocatie van Wienerberger. Wat beweegt ondernemers om wel of niet in actie te komen? Welke aanpak werkt en waarom? Introducees zijn welkom om zich aan te sluiten bij dit bezoek!

In de zomer van 2022 zijn we het Adaptatie Atelier gestart samen met de gemeenten Enschede, Harderwijk, Uitgeest en Antwerpen omdat we samen sneller stappen kunnen zetten dan alleen. We richten ons met de eerste werkgroep op de bedrijventerreinen. Op termijn komen ook de woningcorporaties en huiseigenaren aan bod.

Met het Adaptie Atelier brengen we de belanghebbende spelers bij elkaar om samen stappen te ontwikkelen. Dat betekent dat we naast gemeenten, waterschappen en provincies ook de private eigenaren betrekken. Het contact met financiële instellingen is ook gelegd. Zij hebben vele ondernemers en huiseigenaren als klant en zoeken ook naar manieren om klimaatadaptatie te faciliteren. In samenspraak met al deze partijen gaan we op zoek naar oplossingen die het voor bedrijventerreinen, ondernemers en huiseigenaren mogelijk en aantrekkelijk maken om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

Op 23 maart gaan we met het Adaptatie Atelier op bezoek bij Wienerberger in Echteld en we bezoeken bedrijventerrein Medel in Tiel.

  • We starten om 10:30 bij Wienerberger, een producent van bouwmaterialen, Wienerberger gaat al haar 200 productielocaties in Europa klimaatadaptief en natuurinclusief maken. We horen van Rena de Mey (projectmanager biodiversiteit) wat hen beweegt om deze stap te zetten. Ook vertelt ze wat ze op deze locatie al hebben gedaan, wat ze van plan zijn en hoe ze hun medewerkers betrekken om op bedrijfslocaties de biodiversiteit in kaart te brengen.
  • Na de lunch krijgen we een rondleiding op bedrijventerreinMedel in Tiel door parkmanager Marcel van den Berg. Hij heeft geholpen om een levendig netwerk te bouwen tussen de ondernemers aldaar. Dit is een essentiële stap om tot resultaten te komen. Marcel vertelt ons hoe dat netwerk gebouwd is en hij neemt ons mee naar plekken op het bedrijventerrein waar aan de biodiversiteit wordt gewerkt.
  • We ronden af met een werksessie met een stakeholdermapping en het ophalen van de belangrijkste inzichten en gezamenlijke vervolgacties rond samenwerking op bedrijventerreinen, financiering en borging.

De werkgroep bedrijventerrein van het Adaptatie Atelier heeft eerst uitgezocht wat er al aan informatie beschikbaar is over klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Het locatiebezoek op 23 maart is de volgende stap. Dit past binnen de opdracht die we voor onszelf geformuleerd hebben. We werken toe naar een gezamenlijk stappenplan met analyse van voorbeelden en concrete handvatten voor het klimaatadaptief en natuurinclusief maken van bedrijventerreinen.

Lees het voorstel Adaptatie Atelier voor meer informatie.