SDG-Afwegingskader omgevingsvisie

Hoe weeg je de schaarse ruimte voor de energietransitie, gezondheid en natuur tegen elkaar af binnen de omgevingsvisie? De implementatie van de Omgevingswet vraagt van gemeenten om integraal te kijken naar de fysieke leefomgeving en samenhang te beschrijven. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begeleidde NextGreen werksessies met vier gemeenten om vanuit hun praktijkervaringen tot een afwegingskader te komen met de 17 Sustainable Development Goals als uitgangspunt.

In 2019 namen vier gemeenten deel aan de praktijkproef van VNG om in zes werksessies tot een afwegingskader te komen samen met experts van VNG en SDG-expert Ellen van Reesch. Het ontwikkelde SDG-kompas helpt gemeenten om in de omgevingsvisie de verschillende dimensies van duurzaamheid in samenhang weer te geven en integraal af te wegen.

De praktijkproef is nu in een afrondende fase waarin Innovatiepartners de handreiking opstelt, zodat deze beschikbaar komt voor alle gemeenten.

Lees meer over de praktijkproef op de projectpagina.