Klimaatadaptatie en de financiële sector

Welke rol spelen financiële instellingen in het klimaatbestendig inrichten van Nederland en welke kansen liggen er in samenwerking met overheden? NextGreen sprak samen met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 20 financiële instellingen en overheden voor een analyse van het speelveld.

De financiële sector wordt geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd speelt ze ook een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van Nederland. NextGreen analyseert samen met de VBDO en in opdracht van Samen Klimaatbestendig hoe overheden en de financiële sector beter samen kunnen werken om Nederland klimaatbestendig te maken.

Er wordt soms gedacht dat klimaatadaptatie vooral een verantwoordelijkheid van overheden is, maar uit de gesprekken blijkt dat ook verzekeraars, beleggers en banken een rol kunnen spelen. De financiële sector wordt namelijk via haar klanten geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan verzekeraars die de kosten voor herstel vergoeden als de eigendommen van bedrijven schade oplopen door wateroverlast of droogte. Maar ook aan beleggingen en het onderpand van hypotheken die in waarde kunnen dalen door (dreigende) klimaatschade. Klimaatverandering brengt risico’s met zich mee voor de financiële sector, tegelijkertijd kunnen zij ook bijdragen aan een klimaatbestendiger Nederland. Bijvoorbeeld door projectfinanciering voor grotere klimaatadaptatieprojecten, of door prijsprikkels en adviezen richting hun klanten.

In het project Verkenning Financiële sector en Klimaatadaptatie analyseren NextGreen en de VBDO in opdracht van Samen Klimaatbestendig wat er momenteel in de financiële sector speelt op het gebied van klimaatrisico’s en klimaatadaptatie. De krachtenveldanalyse geeft inzicht in de huidige werkwijze rond klimaatadaptatie bij de financiële sector. Met de analyse maken we kansen zichtbaar voor betere samenwerking tussen financiële instellingen en overheden om een klimaatbestendig Nederland dichter bij te brengen. Hierbij kijken we naar gebouwen en gebieden, en naar nieuwbouw en bestaande bouw.

Lees meer over het werk van Samen Klimaatbestendig.

Lees meer over dit project op de projectpagina Verkenning Financiële sector en Klimaatadaptatie