11 Nieuwe ondertekenaars Pledge

Met 11 nieuwe ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge ronden we 2020 af met 37 financiële instellingen uit 13 verschillende landen. Dit vierden we tijdens de European Business and Nature Summit (EBNS) op 9 December 2020.

Tijdens de openingssessie op 9 december verwelkomden we de 11 nieuwe ondertekenaars, met een bemoedigende opening door de Europese Commissaris van Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie Mairead McGuinness en keynotes van CIO’s van Allianz France, Federated Hermes en Deutsche Bank.

Voor het eerst sloten financiële instellingen uit Scandinavië aan bij Finance for Biodiversity Pledge, die door NextGreen en de Horde Advies wordt gecoördineerd. De 11 nieuwe ondertekenaars zijn: ABN AMRO, Change Finance PBC, DPAM, International business of Federated Hermes, La Financière de l’Echiquier, Lombard Odier Investment Managers, OIP Trust, PKA A/S, Rathbone Greenbank Investments, SCOR SE en Swedbank Robur.

De 37 ondertekenaars van de Pledge committeren zich om uiterlijk in 2024 de impact van hun investeringen op biodiversiteit in kaart te brengen. Ze beloven doelen op te stellen om hun negatieve impact op biodiversiteit te verkleinen en hun positieve impact op biodiversiteit te vergroten. Ze monitoren de voortgang richting deze doelen en rapporteren hierover. De impact van financiële instellingen op biodiversiteit loopt voor een belangrijk deel via de bedrijven waar ze in investeren. Samenwerking is nodig om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit te keren.

De Finance for Biodiversity Pledge is het initiatief van deelnemers aan de EU Finance@Biodiversity Community dat door de Europese Commissie is opgezet als onderdeel van haar EU Business@Biodiversity Platform. Als lead van deze F@B Community, coördineren NextGreen en de Horde Advies nu ook de gezamenlijke Pledge. In het voorjaar van 2021 wordt een volgende groep ondertekenaars verwacht.

Bekijk de video met CEO statements bij de lancering van 11 nieuwe ondertekenaars.

Bekijk EBNS-sessie 4 met EU Commissioner Mairead McGuinness en CIO’s van Allianz France, Federated Hermes en Deutsche Bank.

Lees meer over dit project op de projectpagina Finance for Biodiversity Pledge.