Factsheets klimaatadaptatie borgen op privaat terrein

We krijgen ook op privaat terrein steeds meer te maken met het veranderende klimaat, met extreme hoosbuien en langere periodes van hitte en droogte. De effecten daarvan zijn in de steden (met pieken) duidelijk merkbaar. Er zijn gelukkig diverse mogelijkheden om als gemeente of waterschap klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren.

In opdracht van Waternet interviewde NextGreen verschillende ervaringsdeskundigen binnen de gemeente Amsterdam en analyseerde de resultaten. Het leverde een overzicht met negen instrumenten op, en factsheets met tips en voorbeelden. Er is gekeken naar borging van klimaatadaptatie via het bestemmingsplan, de hemelwaterverordening, de Keur-regelgeving, de gezamenlijke ontwikkelambitie, de waterneutrale bouwenvelop en kavelpaspoort, tender op basis van BPVK, het BREEAM NL Nieuwbouw en Renovatie label, de prestatieovereenkomst met woningbouwcorporaties en de duurzame rioolheffing.

Hierbij ontwikkelden we een beslisondersteunend model waarin op basis van kenmerken zoals grondpositie, fase in het ontwikkelproces en klimaatadaptatiethema het best passende instrument naar voren komt. We keken onder andere naar de mate waarin instrumenten dwingend of juist meer verleidend van aard zijn, en in hoeverre ze ook samen te combineren zijn; en uiteraard welke andere duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit en energie erin meegenomen kunnen worden.

We hopen dat beleidsmakers en beslissers op basis van samengebrachte ervaringen uit de praktijk betere klimaatbestendige keuzes kunnen maken.

De resultaten van deze Waternet opdracht zijn gepubliceerd en ook voor jou beschikbaar:

Beslisondersteunend model om te komen tot meest passend instrument
Factsheets van instrumenten
Raamwerk van ervaringen