Afbeelding Rapport Financiële prikkels voor klimaatadaptatie