Inventarisatie Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Vergroenen van belastingen en andere financiële prikkels om klimaatbestendigheid te stimuleren zijn door ons in kaart gebracht in het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.  

In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen.

De inhoud bouwt voort op de activiteiten van het Werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken. De inventarisatie levert een rapport met overzicht van financiële prikkels en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s op, en een oproep in de vorm van een pamflet met een infographic. De resultaten geven perspectief op vervolgstappen.

We hopen dat u met deze inventarisatie minstens zoveel inspiratie opdoet als dat wij opdeden tijdens de interviews, klankbordgroep- en werkspoor bijeenkomsten! Wat ons betreft is vergroenen van belastingen een onmisbare stap op weg naar de nieuwe economie.

 

Het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ is te bekijken op de pagina Differentiatie Belastingen.